2017. május 18., csütörtök

Mozgássérültek jubileumaA Mozgássérültek 99-es számú alapszervezete fennállásának 20 évfordulóját ünnepelte a párkányi kultúrházban. Az összejövetelen megjelentek Párkány Önkormányzatának képviselői az alpolgármesternő PaedDr. Kornélia Slabáková vezetésével, Nána község polgármestere Molnár Dezső, a testvérszervezetek képviselői Muzsláról és Magyarországról. A mozgássérültek járási képviselőjétől emléklapot kapott a szervezet. Az ünnepi beszámoló után emléklappal jutalmazták a régi, agilis tagokat. Az összejövetelen megemlékeztek az anyák napjáról is. Az anyák és nagymamák emléktárgyat kaptak a vezetőségtől. A kultúrműsorban felléptek a párkányi zeneiskola diákjai, tanára és klubunk Csillagvirág éneklő csoportja is. 
2017. május 16., kedd

Anyák napi ünnepségAz önkormányzatunk Anyák napi ünnepségét klubunk énekkara az „Anyák napja a legszebb ünnepünk“ című énekkel nyitotta meg, majd Popély Marika anyák napi szavalata hangzott el. Ünnepi beszédében, Molnár Dezső polgármester köszöntötte az anyákat és nagymamákat . A műsorban felléptek a nánai óvodások és kisiskolások. A fellépés után a gyerekek apró ajándékokkal kedveskedtek az anyukáknak. Az ünnepség végén az anyák és nagymamák virágot kaptak az önkormányzattól. Az anyák napi műsort évente kiállítással gazdagítják. Ebben az évben az ügyes kezű férfiak: Wittman Ákos, Barič Marián és Štefánek Marián, disz és ajándéktárgyai voltak kiállítva.
2017. május 8., hétfő

MajálisTagságunk számára rendkívül fontos a majális ünnep. Lelkesen készültünk, hogy tagjaink egy újabb szép élménnyel gazdagodjanak.
Az első májfa állítási ünnepséget tagságunk 2001 májusában rendezte „Tarka virágos majális” címmel. Azóta ápoljuk ezt a szép hagyományt, visszaemlékezve ifjabb éveinkre, felidézve a régi májusok hangulatát. Szintén több éve tartó szép hagyomány, hogy ezen az ünnepen megtisztelnek bennünket kedves barátaink a Tokodi nyugdíjasok is, akikkel már 12 éve tartjuk baráti kapcsolatainkat.
Az ünnepnap reggelén a férfiak elmentek a májusfát kiválasztani, az asszonyok pedig a konyhában készülődtek. Az ünnepi műsor bevezetőjében felelevenítették a májfa állítás történetét. A közelgő anyák napjáról Csesznak Ferenc verssel emlékezett meg. Molnár Dezső polgármester köszöntötte az ünneplőket és megköszönte az ünnepség megszervezését. Majd a Tokodi Nyugdíjasklub elnöknője Romsics Magdolna  köszöntötte a jelenlevőket, és elmondta, hogy mindig nagy örömmel várják ezt a közös ünneplést. A Tokodi Nyugdíjasklub éneklőcsoportja műsorában májusi hangulatú dalokat énekelt, Faragó Rezsőné anyák napi verset szavalt. A közelgő anyák napja alkalmából, polgármesterünk és szervezetünk elnöke, virágcsokrokkal köszöntötte a tokodi vendégek vezetőjét, Romsics Magdolnát, Kiss Ferenc pedig Kosztolányi Margitot köszöntötte virággal. Utána a Pásztortűz néptánccsoport, vidám fellépése következett. A májfára az első szalagokat a Tokodi Önkormányzat volt képviselője Kovács László, Romsics Magdolna elnök és Nána község polgármestere Molnár Dezső kötötték fel. Majd vidám dalokat énekelve, feldíszítettük az egész fát. A feldíszített fával a kultúrház melletti parkolóra vonultunk, ahol Hajtmann Kornélia szavalata, Pásztortűz asszonyainak karikázó tánca és vidám éneklés mellett jelképesen az utcán állítottuk fel a májfát. A közös vacsora után Sóki Csilla zenekara szórakoztatta a vendégsereget. A rendezvényre sok támogatást kaptunk díjak formájában is. Ezeket a tombolákat az este folyamán kisorsoltuk.
A mellékelt képek között Cvirik Katalin (új klubtagunk) felvételeit is felhasználtuk.