2013. október 29., kedd

Tokodi és nánai nyugdíjasok találkozójaTokodi testvértelepülésünk meghívta klubtagjainkat és önkormányzatunk képviselőit, hogy közösen ünnepeljük meg a szépkorúak hónapját. Az ünnepi összejövetelre a tokodi kultúrházban került sor. Megnyitó beszédében Romsics Magdolna a tokodi nyugdíjasklub elnöke köszöntötte az ünnepi összejövetel résztvevőit, és köszönetet mondott az önkormányzati támogatásért, amely nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Majd klubunk elnöknője Kosztolányi Margit köszönte meg a meghívást, amely a már több éve tartó barátság újabb bizonyítéka.  A vendégek közül a nyugdíjasokat elsőként Tóth Tivadar Tokod polgármestere, majd falunk nevében Matuska Zsuzsanna polgármesternő, legvégül Dr. Völner Pál államtitkár úr köszöntötte. A kultúrműsorban szerepeltek: Faragó Rezsőné, Radovics Georgina, a tokodi nyugdíjasklub tagjai, akik ének mellett egy vidám tánc paródiát adtak elő, melyet Aknainé Szóda Krisztina tanított be. Énekkarunk „A Csitári hegyek alatt” című összeállítással szerepelt. Vendéglátóink minden résztvevőt megajándékoztak. A vacsora után Szaló Péter harmonikája mellett, vidám énekléssel és tánccal folytatódott az összejövetel. 


2013. október 26., szombat

Szépkorúak ünnepeOktóber hónapban, (már hagyományosan,) községünk önkormányzata Szépkorúak ünnepe keretén belül köszönti falunk kerek évfordulós jubilánsait, a 60, 70, 80, és 90 éves lakosainkat. A gazdag kultúrműsor a „Pásztortűz” nevű népi táncosok fellépésével kezdődött, majd a Nánai Alapiskola diákjai és nyugdíjasklubunk Csillagvirág énekkara szerepelt. Mialatt a képviselő-testület tagjai és a községi hivatal alkalmazottai felszolgálták a saját maguk készítette vacsorát, zenei aláfestést a jó hangulathoz Rozsár Brigitta esztergomi zongora-énekes szolgáltatta.