2010. december 20., hétfő

Karácsonyváró és Mikulás est a nyugdíjasoknál

Karácsonyváró és Mikulás napi ünnepség megrendezése már évek óta kedves hagyománnyá vált. Sokan vártuk, hogy családis hangulatban együtt készüljünk a szeretet ünnepére.

Az Éneklőcsoport karácsonyi dalokkal készült az ünnepségre. Az ismert karácsonyi dalokat a közönség együtt énekelte a kórussal. Nem hiányozhattak a Karácsony hangulatát idéző versek sem. Hajtman Kornélia, Jung Gabika, Kosztolányi Margit és Pinnel Gizella voltak a versmondók. Az ünnepi műsorban már hagyományosan felléptek a helyi kisiskola diákjai is. Ebben az évben nagyon színvonalas Betlehemi játékot adtak elő. Jutalmul a végén ők is csomagot kaptak

A nyugdíjasokat köszöntötte falunk november végén újraválasztott polgármesternője Matuska Zsuzsanna is. Megköszönte, hogy a Nyugdíjasklub egész évben aktívan részt vett falunk kulturális életében és szerepléseikkel hozzájárultak a rendezvények színvonalának emeléséhez, majd átadta az Önkormányzat ajándékát a klubtagok részére.

Az ünnepség végén mindenki csomagot kapott a Mikulástól (Herbánszky Magdolna) és a Krampusztól (Ferenc Rudolf). A Krampusz huncutkodásai ezt az eseményt is vidám szórakozássá változtatták.

2010. november 14., vasárnap

Hajtman Kornélia könyvbemutatója

2010 nov. 14-én a nánai kultúrházban teltház előtt könyvbemutató volt, ahol a Nyugdíjasklub krónikásának Hajtman Kornéliának „Életem az iskola és szülőfalum” című kiadványát mutatták be. A szerző munkásságát Matuska Zsuzsanna polgármesternő méltatta. A könyvet Dániel Erzsébet ismertette.

A szerző, (aki mindannyiunk Nelli nénije), a könyv keletkezéséről elmondta, hogy minden év karácsonyán egy napot annak szentel, hogy régi tanítványok képeit, szalagavatói üdvözleteit nézegeti. Az szinte már törvényszerű, hogy a sok-sok kép, üdvözlet ilyenkor szétszóródik és beteríti az egész szobát. Akkor jött az ötlet, hogy nem lehetne-e ezeket a képeket mind egy helyen, egy könyv formájában összegyűjteni. Mivel a technikai lehetőségeket nem nagyon ismeri, megkérdezte Góra Tibort, (aki fényképészettel foglalkozik), hogyan lehetne ezeket a képeket egy helyen összegyűjteni. Tibor lelkesen támogatta az ötletet, mert mint elmondta, a mai technika nem ismer lehetetlent. A könyv formája fokozatosan alakult ki. A fő gondolat, az iskola és falu kulturális, szellemi élet történéseinek megörökítése.

A rövid műsorban szerepeltek a nánai kisiskolások, továbbá a Hajtman családtagjai verssel, énekkel és köszöntővel. A Nyugdíjas klubtagok énekszámokkal és virágokkal köszöntötték az ünnepeltet. A jelenlevő volt diákok és szponzorok az ünnepség végén egy-egy dedikált példányt kaptak ajándékba.

Ez a könyv egy nagyon értékes ajándék minden nánai családnak, akik azokban az időkben jártak Nánára iskolába. Tanúságtétele annak, hogy részei vagyunk egy nagy családnak, amit faluközösségnek is szoktak nevezni. Egykori tanítónk, mint egy jó családanya, aki évről évre karácsony táján számba veszi gyerekei életétét, most egy szép karácsonyi ajándékkal lepett meg bennünket.

Kedves Nelli néni, hálásan köszönjük, hogy ezzel a könyvvel is erősíti bennünk, gyerekeinkben és unokáinkban a közösségi érzést.

2010. november 7., vasárnap

Nyugdíjas bál

Nyugdíjas bál


2010 nov. 6. án a nánai Nyugdíjasklub zenés szórakozást - bált szervezett a nyugdíjasoknak. Novemberi hónapban már évek óta rendszeresen rendeznek összejöveteleket a hosszú őszi esték lerövidítésére.
Az estét a Nyugdíjasklub éneklőcsoportja nyitotta meg. Új énekszámokat adtak elő, azokból a dalokból, amelyekkel okt. 16-án részt vettek Párkányban a ”Tavaszi szél vizet áraszt” c. népdalverseny elődöntőjén. Illetve humoros-vidám dalocskát énekeltek a nyugdíjasok nehézségeiről.
A megnyitó után kezdődött a vidám szórakozás. Volt, aki csak beszélgetett, mások az ismert slágereket és zeneszámokat hallgatták- énekelték, megint mások táncoltak. Kinek-kinek egészségi állapota és vérmérséklete szerint. Közben egymást is megkínálták az otthonról hozott sós, vagy éppen édes finomságokkal. A zenét a Mihályi házaspár szolgáltatta Nánáról. A tombolába az ajándékokat: a községi hivatal, magánvállalkozók és klubtagok ajánlottak fel. A vidám éneklést és folytonos vidám tere-ferét hallgatva úgy tűnt, hogy a hangulat kitűnő volt.2010. július 31., szombat

VIII. Falunap Nánán

A VIII. Falunapi ünnepség orgonakoncerttel kezdődött a nánai Szent Vendel templomban, majd a szentmise után ünnepi képviselőtestületi gyűléssel folytatódott. Az ünnepi gyűlésen Nána község önkormányzata a falu kulturális életében végzett kiemelkedő munkáért Elismerő OKLEVELET adományozott a Nyugdíjasok szervezetének és a nyugdíjasklub mellett működő Éneklőcsoportnak a falu önállósodásának 20. évfordulója alkalmából. A délután kezdődő gazdag műsorban, mely a hajnali órákig tartott, fellépet a Nyugdíjasklub mellett működő Éneklőcsoport is. Ezzel a fellépésükkel is hozták a tőlük megszokott humoros formájukat. Műsorukban üveges táncot adtak elő amolyan „nyugdíjas módra”. Vagyis, az üveges tánc paródiáját, ahol az énekszámok eredetiek, (pl. a kezdő ének: „Réz tepsibe sül a málé…”stb.), csak a tánc volt „nyugdíjas”, lassú és biztonságos, (az üvegeket kézzel fogják, és egy pillanatra sem engedték el).

Nyugdijasklub fellépése2010. március 22., hétfő

Nyugdijasklub énekkara

Énekkar

Szintén 2001-ben alakult meg az asszonykórus. Kosztolányi Margit vezetésével. 2003-ban vegyes kórussá alakultunk. Azóta részt veszünk falunk minden kulturális rendezvényén, egyházi rendezvényeken, temetéseken.

Szerepeltünk még a környező falvainkban, Ebeden, Garamkövesden, Libádon, Kémenden, Kőhídgyarmaton, Köbölkúton, Szalkán. Többek közt több vidám jelenetet adtunk elő, mint például a lakodalmas, régi aratási szokások, tollfosztó, regruták búcsúztatása, Betlehemjátékok stb. Állandó szereplők vagyunk Bécsben a Szent István napi ünnepségen.

Több alkalommal kaptunk meghívást Magyarországra, részt vettünk az Iszter-Gránum népművészeti fesztiválon több alkalommal, Nagymarosra Nemzetközi nyugdíjas találkozón. Szerepeltünk Kisnánán, a testvérfalvak találkozóján, Kissebségi Nemzetközi találkozón, Pilisjászfalun, Nemzetközi Kórus találkozón Dorogon.

Felújítottuk a Húsvéti passiót, részt vettünk még Szalkán Szállást keres a Szent család című egyházi rendezvényen.

A nánai nyugdíjasok éneklő csoportját a falu kulturális életének fejlesztéséért és a falu hírnevét öregbítő kiemelkedő kulturális tevékenységéért

Nánáért Emlékéremmel jutalmazta Nána Község Önkormányzata.

2010. március 18., csütörtök

Klubtevékenység

Nánai Nyugdíjasklub

A nánai Nyugdíjasklub 2001.1.16.-án alakult meg.

Elnöke Kosztolányi Margit.

Találkozásaink időpontja minden kedden 14 órakor van.

Már a tizedik éve működünk 90-100 taggal.

Kellemes délutánokat töltünk el együtt.

Látogatjuk betegeskedő klubtagjainkat, érdeklődünk sorsukról és csekély ajándékkal kedveskedünk nekik.

Minden évben már hagyományosan rendezünk:

Farsangi bált

Nőnapi ünnepséget

Májfaállítási ünnepséget, ahol régi szokásokat elevenítünk fel

Szép szüreti bálokat, régi szokásokkal fűszerezve

Karácsonyváró délutánt, ahol minden tagunkat megajándékozzuk

Az évzáró gyűlésen minden évben beszámolunk tevékenységeinkről. Itt köszöntjük ünnepélyes keretek között kerek évfordulós jubilánsainkat (60, 70, 80, 85, 90 évét betöltő klubtársainkat).

Több esetben szerveztünk egészségügyi előadásokat.

Kirándulásokat szerveztünk: Egerbe, Bükfürdőre, Krasznahorkára, Betlérre, Bajmócra és Szalkára a tájházba.

Több évig baráti kapcsolatokat ápoltunk Esztergom-szentgyörgymezei nyugdíjasklubbal. Több éve már szintén baráti kapcsolatba vagyunk a Tokodi nyugdíjasklubbal is.

Kosztolányi Margit