2011. január 23., vasárnap

Évzárógyűlés a 10 éves jubileum jegyében

Nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon gazdag a Nyugdíjasklubunk 10 éves múltja. Sok-sok rendezvény, szereplés, rendszeres fellépések, összejövetelek jelzik, az elmúl éveket. Ez a gazdag múlt egy összetartó, tenni akaró, lelkes, ötletekben, (és az ötletek megvalósítására mindig kész,) csapat közös munkája. Mint minden jó közösségben, itt sem működne a csapat húzóemberek nélkül. Az egyik, ilyen oszlopos egyéniség a klub vezetője Kosztolányi Margit, aki 10 éve vezeti ezt a szervezetet, és a köréje csoportosuló klubtagok, (a szervezésben, felszolgálásban, előkészületekben, sütésben, főzésben, takarításban, ilyen-olyan ügyek intézésében mindig segítők), csoportja nélkül ez a szervezet sem lehetne sikeres.

(Az előző mondatot akkor teszem fel a blogra, mikor Kosztolányiné nincs jelen, mert mint társszerkesztője a blogunknak, nem egyezik bele, hogy személyét kiemeljem. De az objektív tájékoztatás kötelez ezt a tényt is megemlíteni. Remélem, egy kis fejmosáson kívül más büntetést nem kapok).

Maga az évzárógyűlés ünnepélyességében kitűnt az eddigiek közül. Elnöki beszámoló után felszólalt Khéli Bálint legfiatalabb képviselőnk, aki méltatta és példamutatónak nevezte szervezetünket. Matuska Zsuzsanna polgármester nagyra értékelte klubunk működését, majd átadta az Önkormányzat ajándékait, többek között a 10 éves klubtevékenységet bemutató kiadványt, mellyel minden klubtagot megajándékoztak.

Jubilánsaink köszöntése, egyik szép hagyománya az évzáró gyűlésnek. Az ajándékokat és a virágokat Matuska Zsuzsanna polgármesternő és Molnár Dezső alpolgármester adták át. Idei jubilánsaink:

60 évesek: Nagy Marianna, Szlamka Éva és Valovičová Mária

70 évesek: Budai Lajos és Kara Lajos

85 évesek: Andráš Ján és Bitter Mária

Az ünnepi műsort a tagok úgy igyekeztek összeállítani, hogy mindenki megtalálja benne a kedvére valót. Voltak szavalatok, (Senkár Erzsébet, Jung Gabriella és Matus Katalin), népdalok, (Ferenc házaspár, Krizsan házaspár, Kosztolányi Margit, Matus Ilona és Matus Gábor), operett melódiák (Vegyeskórus), vadászparódia (Hajtman Kornélia, Jung Gabriella és Pálinkás Bonifác). Az énekszámok zenei kíséretét Barna Sándor biztosította. Az ünnepi műsor legsikeresebb fénypontja a Hófehérke és a hét törpe paródiája volt a Vegyeskórus előadásában. A műsor után Herbánszki Magdolna egy törpe lámpásával ajándékozta meg a polgármesterasszonyt.

Az ünnepség után, mely vendégséggel zárult, a tagok még sokáig beszélgettek, emlékeztek az elmúlt 10 évre, és már tervek is szövődtek az újabb közös összejövetelekre, szereplésekre és fellépésekre.

Közben ne feledkezzünk meg aranykezű asszonyainkról sem

Képek a műsorból - Duettek és trió
Hófehérke és sok-sok törpeFelvételek az ünnepségről - Jubilánsok köszöntése2011. január 16., vasárnap

TÍZ ÉVES A NÁNAI NYUGDÍJASKLUB

Az elmúlt években a nánai Nyugdíjasklub Éneklőcsoportja több sikeres összeállítással is sikert aratott. Néhány bemutató a legsikeresebb szereplései közül:


Mókusőrs

Minden évzáró gyűlésen a hagyományos programok, úgy mint a beszámolók, hozzászólások és a jubilánsok köszöntése után jön a kulturális műsor. Általában az Éneklőcsoport erre az alkalomra egy meglepést készít a tagoknak. Nem volt ez másként 2009-ben sem. Az Éneklőcsoport a „Mókus őrs” című úttörő paródiát adta elő. Már a csoport bevonulása, fehér ingben, piros kendővel, „fiúknak” rövidnadrág, „lányoknak” rövid szoknya, piros masni és fehér térdzokni, fergeteges sikert aratott, akárcsak az egész előadás.
Ezt a műsorukat bemutatták Nánán kívül még Bényben és Tokodon is.
Faluvégén cigánytábor

A szöveg és a dalok összeállítása ugyancsak kollektív munka volt. Sok apró ötlet és geg beépítése tette igazán sikeressé ezt a darabot. A cigányviseletű ruháknál szeretném megemlíteni, hogy a ruhák elkészítésében és varrásában két tagunk állandóan a segítségünkre van. Ha valami hiányzik, vagy át kell varrni ezt Ők elvégzik. A segéd kelléket, (régimódi babakocsit), tagjaink Bényből hozták.
Ezt a műsorukat bemutatták Nánán kívül még Párkány Nyugdíjasklub tagjainak és Tokodon is. A tokodi bemutató nagyon emlékezetes volt. Előadás közben a babakocsi egyik kereke kiesett. Nagy volt a derültség a nézők között, de a tagjaink rögtönzött, vicces beszólásaikkal ezt a helyzetet is úgy adták elő mintha ez tervezett része volna a darabnak.Aratási szokások

A tagok közül többen még fiatalabb korukban aktívan részt vettek az aratásokon. Így személyes emlékeik vannak a hagyományokról. Ezeket az emlékeket elevenítették fel és bővítették a környékbeli aratási szokások szövegével. A segédeszközöket, mint pl. a kasza, kandli (ebédhordó), korsó, stb. itt helyben gyűjtötték. Az aratási koszorút az ügyes kezű nyugdíjasunk Senkár Erzsébet fonta.
Ezt a műsorukat bemutatták Nánán kívül még Bényben is.Lakodalmas

Itt szeretném elmondani, hogy egy-egy bemutató anyagának összeállítását, valamint a kellékek és ruhák beszerzését a tagok maguk biztosították.

Ennél a darabnál az énekszámok, szöveg és versek összealításánál a környéken szokásos hagyományokat vették alapul. Nánai népviseleti ruhát a községi hivataltól kölcsönözték, a többi ruhát a tagok maguk gyűjtötték.

Ezt a műsorukat bemutatták Nánán kívül még Bényben és Garamkövesden is.

2011. január 2., vasárnap

Ami a 2010-es évből kimaradt

Évzáró gyűlés

A nyugdíjasklub megtartotta évzáró gyűlését. A gyűlés után köszöntötték a kerekévfordulós jubilánsaikat. A Nyugdíjasklub fennállása óta első ízben fordult elő, hogy csak egy korosztálybeli-70 éves jubilánsok voltak. A jubilánsok köszöntése után az Énekcsoport vidám összeállítással szórakoztatta a tagságot, melynek legsikeresebb része az üveges tánc paródiája voltNőnapi ünnepség
Nyugdíjasklub Nőnapi ünnepséget rendezett. Műsorban a Vegyeskóruson kívül szerepeltek még Senkár Erzsébet, aki verset szavalt Matus Katalin, aki Zágor István Az anya meg a szülő című írását mondta el. A férfiak nevében Matus Gábor köszöntötte a hölgyeket.

Majális
Több éves hagyományt követve ebben az évben is májfa állítással ünnepelte a nánai nyugdíjasklub a szerelem és a virágzás hónapját. Kedves vendégeket is fogadtak, a tokodi nyugdíjasklub tagjait és Tokod polgármesterét Pánczél Mihályt. A nánai klubtagok áprilisban voltak vendégségben tokodi barátaiknál, ahol „Faluvégén cigánytábor” című vidám darabjukat mutatták be nagy sikert aratva. Az ünnepség a májfa díszítéssel kezdődött. Az első szalagokat Nána és Tokod polgármesterei, valamint a tokodi nyugdíjasklub elnöke Romsics Lukácsné kötözték fel. Utána közösen a vendégekkel együtt, vidám éneklés mellett kivonultak a kultúrház előtti térre, ahol Herbánszky Magdolna mondott vidám versikét. A műsor további részében felléptek a nánai kisiskolások. A vendégek vidám tengerész műsorral örvendeztették meg a nánai nyugdíjasokat. Mivel május első vasárnapja anyák napja is, az ünnepségen külön verscsokorral emlékeztek meg az anyákról. Versszavalók voltak: Faragó Rezsőné Tokodról, továbbá Nánáról: Hajtman Kornélia és Senkár Erzsébet. Az anyákat és nagymamákat külön köszöntötte, Nána polgármestere Matuska Zsuzsanna. A műsor után megvendégelték a jelenlevőket. Vacsora után vidám tánccal, énekléssel folytatódott az ünneplés. Zenéről a tokodi Szaló Péter gondoskodott. Repertoárja nagyban hozzájárult a jó hangulathoz