2014. május 15., csütörtök

Anyáknapi ünnepAz önkormányzat anyák napi ünnepséget rendezett. A zsúfolásig megtelt kultúrházban, gazdag program várta az ünneplőket. Bevezetőben a polgármesternő köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. A műsorban felléptek a nánai óvodások, kisiskolások, a nyugdíjasklub Csillagvirág éneklőcsoportja és Matus Adél, a Nánai Színjátszó csoport tagja. Az ünnepség részeként, kiállítás nyílt Kremmer Dezső bényi tojásdíszítő művész alkotásaiból. A szebbnél szebb faragások, reliefek, csipkézett tojások mindegyike egyedi mestermunka. Volt olyan díszített tojás is, melynek elkészítéséhez hétezer (7 000), darab Swarovski üveg kristályt használt fel. A csipkézet tojás-csodákat már több helyen kiállították:
2011-ben Ebeden, és Dunaszerdahelyen a Sárga kastélyban.
2012-ben Párkányban.
2013-ban Bényben, Kéménden és Táton.
2014-ben Pozsonyban, a Brämer kúriában.
Ezen kívül országos versenyeken is első helyezést ért el. 2013-ban, Alsókubinban fődíjat, 2014-ben ugyanott, pedig I. díjat kapott. Ünnepség után az önkormányzat képviselői, valamint az iskola és óvoda pedagógusai, minden édesanyának és nagymamának egy cserép virágot ajándékoztak.

2014. május 13., kedd

Janko bácsi 89 évesAndráš Janko bácsi, a hosszan tartó betegség után, felgyógyulása örömére, úgy döntött, hogy a 89-ik születésnapját a klubtársak körében ünnepli. Janko bácsi, szeret hetente eljárni a klub találkozókra. A tagoknak már nagyon hiányzott, ezért nagy örömmel fogadták, hogy visszatérését közösen megünnepelhetik. A köszöntők sorát Kosztolányi Margit kezdte, majd Pinnel Gizella folytatta, aki először verset szavalt, utána elénekelte Janko bácsi kedvelt nótáját, (Zahučali hory, zahučali lesy - Felzúgtak a hegyek, felzúgtak az erdők), melynek éneklésébe az ünnepelt is bekapcsolódott. Az ajándékok átadása után, vidám mókázással, nótázással folytatódott az ünneplés. A nótázás Janko bácsi családjában nagy hagyománynak örvend. Leánya, Jarmilka sokszor szerepelt, mint szóló énekes, magyar nótaesteken. Fia Józsi, amellet, hogy szépen játszik harmonikán, még jó hangú énekes is. A vidám hangulatú ünneplést, Janko bácsi azzal a kivánsággal fejezte be, hogy jövőre ugyanitt, ugyanigy találkozzanak a 90-ik születésnapján is.
Úgy legyen.2014. május 4., vasárnap

Majális 2014Klubtagjaink ebben az évben is, a többéves hagyományt követve, megtartották a májfa állítás ünnepét. Az ünnepnap reggelén a férfiak elmentek kiválasztani a májfát, az asszonyok pedig az esti vacsorához készülődtek. Már évek óta, rendszeresen meghívjuk a Tokodi Nyugdíjasklub tagjait, akiket elkísért Tokod alpolgármesternője is, valamint a nánai képviselő-testület tagjait a polgármesternő vezetésével. Kosztolányi Margit elnöknő köszöntője után, a tokodi nyugdíjasklub elnöknője Romsics Magdolna  is köszöntötte a jelenlevőket, mint elmondta, „gyermeki örömmel várták a meghívást”, mert nálunk mindig nagyon jól érzik magukat. Nána község polgármesternője köszöntőjében megemlékezett a közelgő anyák napjáról is. Egyben meghívta a Tokodi Nyugdíjasklub éneklőcsoportját szereplésre a Nánai falunapra. A köszöntők utáni kultúrműsorban a Tokodi Nyugdíjasklub éneklőcsoportja vidám hangulatú dalokat énekelt. Papp Lajos májusról szóló, Faragó Rezsőné pedig anyáknapi verset szavaltak. Műsor a májfa díszítésével folytatódott. Az első szalagokat a Tokodi Önkormányzat alpolgármesternője és Nána község polgármesternője kötötték a májfára, majd mindkét csoport vidám dalokat énekelve, feldíszítette az egész fát. A feldíszített fával a kultúrház melletti parkolóra vonultak, ahol Hajtmann Kornélia szavalata, és vidám éneklés mellett jelképesen az utcán állították fel a májfát. A műsor végén közösen, nagy átéléssel elénekelték a „Szeressük egymást gyerekek” című dalt. A közös vacsora után Rackó Tibor zenéje késztette közös éneklésre, (táncra), az ünneplőket.