2020. június 15., hétfő

Úrnapja


A járványügyi előírások enyhítése lehetővé tette, hogy a nánai hívek, a rendszerváltás után huszadik alkalommal is körmenettel ünnepeljék az Úrnapját, (a járványügyi előírások betartásával). Körmenet a múlt évvel ellentétben, most ismét a régi útvonalon haladt. Az első oltársátor a templom előtti emlékkeresztnél, második a Szent Vendel szobornál, harmadik a nyugdíjas klub előtt, a negyedik pedig a Nemes család háza előtt volt. Az Úrnapi körmeneten Jelencsics Erik káplán celebrált, aki köszönetet mondot a nánai hiveknek, hogy széppé tették ezt a jeles ünnepet.


2020. április 30., csütörtök

Régi majálisok

 
Most, hogy a koronavírus járvány miatt a rendezvényeink sorra elmaradnak, nézegessük a régi majálisokon készült fotókat és próbáljuk magunknak felidézni a rendezvények vidám hangulatát..…


2020. április 6., hétfő

10 éves a nyugdíjasklubunk blogja


A Nánai Nyugdíjasklub szervezete, már a kezdetektől fogva változatos gazdag tevékenységet folytat. Ez természetes érdeklődést váltott ki a családtagok részéről, („Ugyan már, mit is tud csinálni a nagymama, nagypapa abban a klubban”?). Bár sok tagunk családtagja, ismerőse került távolra falunktól, de azért érdeklődnek a nánai nyugdijasklubban történtekről. Ez adta az ötletet tiz évvel ezelőtt, hogy az internet segítségével minden érdeklődőt gyorsan tájékoztatni tudnánk a nyugdíjasklub életéről. Megkérdeztem klubunk akkori elnöknőjét, Kosztolányi Margitot és Nyéki László elnökségi tagot, hogy számíthatok-e a segítségükre. Az ötletet támogatták és segítettek. Kosztolányi Margit az adatok pontosításában, Nyéki László a fotózásban segített. Kezdeti kétségeink, hogy nem torkollik-e érdektelenségbe a blogunk, alaptalanok voltak. Blogunkat sokan, rendszeresen látogatják –talán azért, mert megtartotta „családias” jellegét. Az utóbbi években blogunk képanyaga gazdagabb lett Čvirik Katalin, Jantosik Napsugár és Mihálko Károly különböző rendezvényeken készült felvételeivel. A Nánai Nyugdíjasklub rendezvényeiről, most már nemcsak blogunkról informálódhatnak az érdeklődők, hanem két új tagunk, Čvirik Katalin és Mihálko Károly facebook oldalain is. Mivel mindketten szenvedélyes fotósok-videósok, ezért gazdag képanyagot és rövid videókat osztanak meg rendezvényeinkről. Ezzel, sokkal szélesebbkörű képet adnak klubunk tevékenységéről. 2020. február 25., kedd

Farsangi délutánFarsang utolsó szombatján a nyugdíjasklubunk tagjai és barátaink, összejöttek a kultúrházban, hogy együtt búcsúztassuk a farsangot. Vidám műsorról a kultúrcsoport tagjai gondoskodtak. Az énekkar vidám dalokat énekelt, Hajtman Kornélia és Kosztolányi Margit tréfás verseket szavaltak. Zenéről a zenekari trió, Béres Jarmilka és Mihálko Károly gondoskodtak. A mulatozásból most sem maradt ki a már megszokott karaoké sem. A farsangi bált klubunk tiszteletbeli tagja Molnár Dezső és felesége nyitotta meg. Közönség a jó hangulatot tombola ajándékkal hálálta meg.

Fotók: Čvirik Katalin, Mihálko KárolyPridať popis